U bent hier

Nieuws

Title

Groene Kaskade: innovaties en biogas

Body

In het project Groene Kaskade ontwikkelen MKB bedrijven en kennisorganisaties uit Nederland en Duitsland, concrete nieuwe innovatieve technologieën, productietechnieken en processen die relevant zijn voor de biogas waardeketen

Centraal staan een verhoging van het economisch rendement en betere verwaarding van input- en output stromen. De hogere doelen zijn het stimuleren van de biobased economy; de verhoging van de productie van biogas en de verlaging van de uitstoot van CO2 in de Duits-Nederlandse grensregio. Dit project biedt derhalve grote kansen voor de biogasindustrie, of dit nu agrarische bedrijven betreft, commerciële vergistingsinstallaties, RWZI’s die hun slib vergisten, of boeren en toeleveranciers. Allen zijn in hoge mate gebaat bij de beoogde projectresultaten. DNL-contact doet de begeleiding van de Duitse projectpartners voor de leadpartner Provincie Frislân en de ondersteuning van het projectmanagement. Het project loopt tot mei 2019.