U bent hier

Nieuws

Title

Groen goud: biomassa als energiebron

Body

DNL-contact is de initiator en leadpartner van dit project en verzorgt het grensoverschrijdende projectmanagement.

Het project Groen Goud beschikt over een budget van € 3 mln. In het kader van dit project werken zes Duitse en drie Nederlandse partners (waar onder MKB en Hogescholen, o.a. FH Münster, Saxion Hogeschool Enschede) samen aan innovaties voor het produceren van olie en hoogwaardige chemicaliën uit laagwaardige biomassa residuen d.m.v. pyrolyse techniek als waardevolle grondstof voor op bio gebaseerde materialen. Dit project wordt in het kader van het INTERREG-programma financieel ondersteund door de Europese Unie en de INTERREG-partners en loopt tot augustus 2019